אקוקאמל

ברוכים הבאים לאתר החדש של אקוקאמל!

ניתן לשלם גם באמצעות

Search
Close this search box.

תקנון האתר

 1. כללי:
  אתר מכירות ראשי מקלחת ומוצרים נלווים (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר הינו בבעלות שיראל לובלסקי לוי.

  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "האתר".
  משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות הזמנת מוצרים.

  גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם . רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.

 2. מי יכול להשתתף ברכישת מוצרים מהאתר?

  כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  (א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  (ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  (ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  (ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
 3. פרטי המשתמש

  בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר . פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות יישמרו במאגר החברה

  "האתר" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון,"האתר" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  חשוב להבהיר,הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות "האתר", אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של"האתר".

 4. אספקת המוצרים והתשלום

  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.
  דמי המשלוח מפורטים בנפרד.
  במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "האתר" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
  לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה "האתר" זכאי לבטל את ההזמנה חד צדדית.
  במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של "האתר" בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה "האתר" זכאיות לבטל את ההזמנה.

  "האתר" ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הזמנת המוצר. "האתר" מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון.

 5. מדיניות משלוחים ועלויות משלוח
  (א) משלוח בארץ בלבד:
  1) עד 7 ימי עסקים.
  2) במידה והמוצר חסר במלאי או כל עיכוב אחר "האתר" ייצור קשר עם "הלקוח" לקביעת מועד חלופי לאספקת המוצר.
  (ב) הזמנים מתייחסים למין הרגע שהחבילה יוצאת "מהאתר".
  (ג) עבור משלוח ההזמנה לחו"ל יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות
  (ד) במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יוציא "האתר", משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
  (ה) סוג המשלוח בו משתמש "האתר" הוא משלוח רגיל בדואר ישראל. "האתר" ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים "האתר" ו/או הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  אם ברצונך במשלוח מסוג אחר יש להודיע על כך טלפונית לחברה והתשלום יעשה בהתאם למה שהוסכם בטלפון.
  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
  יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיה "האתר" ו/או הספקים הפוסקים הבלעדיים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. "האתר" יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
  (ו) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו "האתר" תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הרוכש.
  זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  מובהר בזאת כי "האתר" עושה כל מאמץ כדי להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.
  (ז) "האתר" ראשי לגבות דמי משלוח על כל המשלוח שחזר בהתראת "לא נידרש" ו/או התחיל בהליכי כשם המוצר הוחזר, לרבות גביית דמי ביטול על סך 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
  (ח) רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות אם הוא מעוניין בכך.
  דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

  (ט) אינך רשאי להחזיר או להחליף שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, תוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

 6. אחריות
  המוצרים המוצעים למכירה, מוצעים על ידי הספקים השונים הרשומים בדפי המכירה ולא בהכרח ידי "האתר". האחריות הבלעדית לאספקתם, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי.

 7. שונות
  "האתר" לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים. "האתר" לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוחות, או כל גורם אחר שאינו בשליטת המלאה .
  "האתר", שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית .
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות באגים כגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי "האתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

  במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי "האתר" , אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
  " האתר" שומר על זכות לשנות את תקנון ואת כלל ההשתתפות הללו מעת לעת.

 8. שירות לקוחות
  בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לשרות הלקוחות של האתר.
  נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל שאלה שהיא.

 9. ביטול עסקה/מכירה
  (א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
  (ב) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של "האתר" .
  (ג) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של "האתר" לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
  (ד) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
  (ה) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על "האתר" אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  (ו) "האתר" תהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  (1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  (2) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
  (3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
  הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
  (ז) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי "האתר" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור "האתר" ו/או מי מטעם לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 10. תנאים נוספים
  (א) נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות ו/או את "האתר". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  (ב) "האתר" ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "האתר" שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, "האתר" לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
  (ג) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
  (ד) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י "האתר".
  (ה) רישומי המחשב של "האתר" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14.06.15 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "האתר", על פי שיקול דעתו הבלעדי.

דילוג לתוכן